Ceny i stawki opłat zbiorowego zaopatrzenia w
wodę
 cennik.pdf

Opublikowane przez: Paweł Pypeć | Data wprowadzenia: 2019-04-25 16:25:00.
Informacja o wysokości cen za wodę i ścieki
oraz stawek opłaty abonamentowej obowiązująca
od dnia 20.12.2021

Decyzja WA.RZT.70.304.20215.pdf

Informacja o wysokości cen za wodę i ścieki oraz stawek opłaty abonamentowej obowiązująca od dnia 20.12.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Paweł Pypeć | Data wprowadzenia: 2021-12-14 13:44:57 | Data modyfikacji: 2021-12-14 13:46:55.
Informacja o wysokości cen za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie gminy Iłża od 6 września
2023 na okres 3lat

Informacja o wysokości cen za wodę i ścieki oraz stawek opłaty abonamentowej obowiązująca od 06.09.2023.pdf

 WA.RZT.70.75.2023_5 z dn. 07.08.2023 r.pdf

Opublikowane przez: Paweł Pypeć | Data wprowadzenia: 2023-08-31 11:43:09 | Data modyfikacji: 2023-08-31 12:06:16.
Data wprowadzenia: 2023-08-31 11:43:09
Data modyfikacji: 2023-08-31 12:06:16
Opublikowane przez: Paweł Pypeć