Wniosek o zapewnienie dostawy wody, odbioru
ścieków
 Wniosek o zapewnienie dostawy wody , odbioru ścieków 2019.doc

Opublikowane przez: Paweł Pypeć | Data wprowadzenia: 2019-04-29 12:03:00 | Data modyfikacji: 2020-01-02 13:45:43.
ogólne zasady zawierania umów z Odbiorcami na
dostawę wody i odprowadzanie ścieków
 Ogólne zasady zawierania umów z Odbiorcami na dostwę wody i odprowadzanie scieków ..doc

Opublikowane przez: Paweł Pypeć | Data wprowadzenia: 2019-04-29 12:07:39 | Data modyfikacji: 2020-01-02 13:47:03.
Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i
odprowadzanie ścieków
 Wniosek o zawarcie umowy na dostawe wody i odprowadzanie scieków.doc

Opublikowane przez: Paweł Pypeć | Data wprowadzenia: 2019-04-29 12:23:27.
Oświadczenie o ustanowieniu nieodpłatnej
służebności przesyłu i dostępu
 oswiadczenie nieodplatnej sluzebnosci.pdf

Opublikowane przez: Paweł Pypeć | Data wprowadzenia: 2020-04-24 10:42:16.
Protokół odbioru końcowego przyłącza
wodociągowego i kanalizacyjnego
 Protokół odbioru końcowego.docx

Opublikowane przez: Paweł Pypeć | Data wprowadzenia: 2020-10-26 11:25:53.
Wniosek o odbiór/przegląd techniczny przyłącza
wodociągowego/kanalizacyjnego /rozdziału
instalacji montażu punktu poboru wody do celów
ogrodowych /hodowlanych
 Wniosek o odbiór , przegląd techniczny..pdf

Opublikowane przez: Paweł Pypeć | Data wprowadzenia: 2020-10-26 11:27:15 | Data modyfikacji: 2020-10-27 10:23:35.
Zlecenie na wykonanie przyłącza do sieci
wodociągowej , kanalizacyjnej
 Zlecenie na wykonanie przyłącza do sieci wod.kan...pdf

Opublikowane przez: Paweł Pypeć | Data wprowadzenia: 2020-10-26 11:28:29 | Data modyfikacji: 2020-10-27 10:20:50.
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do
sieci wod.- kan
 Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod kan.pdf

Opublikowane przez: Paweł Pypeć | Data wprowadzenia: 2020-10-26 11:29:37 | Data modyfikacji: 2020-10-27 10:24:42.
Data wprowadzenia: 2020-10-26 11:29:37
Data modyfikacji: 2020-10-27 10:24:42
Opublikowane przez: Paweł Pypeć